Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (68)

Profesionalna sredstva za čišćenje (18)

Prehrambena ambalaža (724)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (319)

Oprema za čišćenje (82)

Kese i materijal za pakovanje (104)

Higijenske proizvode (61)

BIO ambalaža i propratni program (192)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.