Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (69)

Profesionalna sredstva za čišćenje (19)

Prehrambena ambalaža (741)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (350)

Oprema za čišćenje (89)

Kese i materijal za pakovanje (109)

Higijenske proizvode (64)

BIO ambalaža i propratni program (200)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.