Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (60)

Profesionalna sredstva za čišćenje (23)

Prehrambena ambalaža (806)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (531)

Oprema za čišćenje (117)

Kese i materijal za pakovanje (114)

Higijenske proizvode (64)

BIO ambalaža i propratni program (281)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.