Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (82)

Profesionalna sredstva za čišćenje (21)

Prehrambena ambalaža (781)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (407)

Oprema za čišćenje (96)

Kese i materijal za pakovanje (113)

Higijenske proizvode (69)

BIO ambalaža i propratni program (219)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.