Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (114)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (848)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (500)

Oprema za čišćenje (142)

Kese i materijal za pakovanje (140)

Higijenske proizvode (86)

BIO ambalaža i propratni program (258)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.