Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (65)

Profesionalna sredstva za čišćenje (18)

Prehrambena ambalaža (705)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (302)

Oprema za čišćenje (79)

Kese i materijal za pakovanje (100)

Higijenske proizvode (58)

BIO ambalaža i propratni program (186)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.