Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (103)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (873)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (553)

Oprema za čišćenje (142)

Kese i materijal za pakovanje (143)

Higijenske proizvode (75)

BIO ambalaža i propratni program (280)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.