Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (115)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (881)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (578)

Oprema za čišćenje (146)

Kese i materijal za pakovanje (145)

Higijenske proizvode (84)

BIO ambalaža i propratni program (281)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.