Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (114)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (872)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (541)

Oprema za čišćenje (143)

Kese i materijal za pakovanje (142)

Higijenske proizvode (86)

BIO ambalaža i propratni program (279)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.