Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (46)

Profesionalna sredstva za čišćenje (24)

Prehrambena ambalaža (578)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (460)

Oprema za čišćenje (111)

Kese i materijal za pakovanje (106)

Higijenske proizvode (55)

BIO ambalaža i propratni program (234)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.