Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (83)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (788)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (431)

Oprema za čišćenje (101)

Kese i materijal za pakovanje (116)

Higijenske proizvode (70)

BIO ambalaža i propratni program (227)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.