Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (46)

Profesionalna sredstva za čišćenje (23)

Prehrambena ambalaža (720)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (466)

Oprema za čišćenje (110)

Kese i materijal za pakovanje (109)

Higijenske proizvode (53)

BIO ambalaža i propratni program (258)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.