Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (93)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (815)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (542)

Oprema za čišćenje (129)

Kese i materijal za pakovanje (131)

Higijenske proizvode (63)

BIO ambalaža i propratni program (276)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.