Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (43)

Profesionalna sredstva za čišćenje (24)

Prehrambena ambalaža (503)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (432)

Oprema za čišćenje (102)

Kese i materijal za pakovanje (85)

Higijenske proizvode (50)

BIO ambalaža i propratni program (211)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.