Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (44)

Profesionalna sredstva za čišćenje (24)

Prehrambena ambalaža (560)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (442)

Oprema za čišćenje (102)

Kese i materijal za pakovanje (86)

Higijenske proizvode (50)

BIO ambalaža i propratni program (236)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.