Slide Rasprodaja Popust do 50%! Ice cream Fastfood Vegetables Bakkery Sause Alu Pizza Eco soup

Prodavnica

Za serviranje i dekoraciju (109)

Profesionalna sredstva za čišćenje (22)

Prehrambena ambalaža (873)

Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu (564)

Oprema za čišćenje (145)

Kese i materijal za pakovanje (146)

Higijenske proizvode (76)

BIO ambalaža i propratni program (281)

Dоbavljač Hоreca pоtrоšnоg materijala

TM-HORECA je distributer širokog asortimana proizvoda za kompanije koje se bave prehranom, ugostiteljstvom, trgovinom i čišćenjem.